Cart Καλάθι
Το καλάθι σας είναι άδειο
Προϊόντα
Ζωντανή συνομιλία με Skype

 
Όροι & Προϋποθέσεις
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όπως διέπονται από το νόμο και καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο διατίθενται προϊόντα από την Μιχαήλ Αποστολίδης & Σια Λτδ   ("Όροι Διάθεσης Προϊόντων").

1.    Τιμές
2.    Διαθεσιμότητα
3.    Αποδοχή της παραγγελίας
4.    Παράδοση
5.    Πολιτική Επιστροφής
6.    Υπαναχώρηση και Ακύρωση παραγγελίας
7.    Πληρωμές
8.    Γενικές Διατάξεις
9.    Φτηνότερες εναλλακτικές επιλογές
10.    Διαδικασία παραγγελίας
11.    Εποπτική Αρχή και Επαγγελματική Ένωση
12.    Εξυπηρέτηση πελατών

1.   Τιμές

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η πραγματική τιμή που θα πληρώσετε είναι η τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή που ολοκληρώνετε τη διαδικασία παραγγελίας και ηλεκτρονικής αγοράς.

Όλες οι τιμές εκφράζονται συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό στους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Οι τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνουν επιπλέον χρέωση για την παροχή υπηρεσιών, η οποία αντιστοιχεί στις τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αγοράς.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο +357-22490080, Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 έως 16:00.

2.   Διαθεσιμότητα προϊόντων

Εάν για οποιοδήποτε λόγο πέρα από τον εύλογο έλεγχο της εταιρείας δεν είμαστε σε θέση να διαθέσουμε κάποιο προϊόν, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι των πελατών της. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κάποιο προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία μπορεί να σας αποστείλει άλλο παρεμφερές προϊόν, εκτός εάν υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο.

Παρόλο που πάντοτε φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις παραγγελίες σας, η εκτέλεση ή όχι παραγγελίας που αφορά σε μεγάλες ποσότητες συγκεκριμένου προϊόντος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. Για παράδειγμα, εάν η παραγγελία σας για 10 κομμάτια από ένα προϊόν έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση του αποθέματος στο κατάστημα, η εταιρεία μπορεί να σας αποστείλει μόνο 5 κομμάτια.

3.   Αποδοχή της παραγγελίας

Καμία σύμβαση οποιουδήποτε είδους δεν υφίσταται ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία, εκτός εάν και μέχρις ότου σας παραδοθούν τα εμπορεύματα. Η παραγγελία σας εκφράζει την πρόθεσή σας να προβείτε σε αγορές από το κατάστημά μας. Καμία πράξη ή δήλωση εκ μέρους μας δεν συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας αυτής μέχρις ότου σας παραδοθούν τα εμπορεύματα. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να τα παραδώσει χωρίς να δηλώσει το λόγο και να σας επιστρέψει την αξία της παραγγελίας. Για τη διασφάλιση επαρκούς αποθέματος στα είδη του καταστήματος δυνατόν να καθοριστεί μέγιστος αριθμός προϊόντων για κάθε πελάτη.

4.   Παράδοση

Κατά την διαδικασία παραγγελίας προϊόντων δεν υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση για έξοδα παράδοσης .
Η παράδοση εκτελείται στη διεύθυνση που δηλώσατε στη σχετική φόρμα παραγγελίας.

Εμείς θα παραδώσουμε την παραγγελία σας στην κύρια είσοδο του κτιρίου στη διεύθυνση παράδοσης. Μετά από δικό σας αίτημα, ο οδηγός μπορεί να μεταφέρει τα εμπορεύματα της παραγγελίας σας στο εσωτερικό της διεύθυνσης παράδοσης, π.χ. σε κάποιο συγκεκριμένο όροφο πολυκατοικίας ή στην κουζίνα σας μόνον αφού:
α. ο οδηγός έχει λάβει την άδειά σας, και
β. ο οδηγός εκτιμά ότι είναι ασφαλές και λειτουργικό να πράξει σύμφωνα με το αίτημά σας. Η εταιρεία διατηρεί πάντα το δικαίωμα να παραδίδει τις παραγγελίες στην κύρια είσοδο του κτιρίου στη διεύθυνση παράδοσης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι παραδίδουμε προϊόντα μόνο εντός Κύπρου. Για να ελέγξετε εάν μπορεί να γίνει παράδοση από την Μιχαήλ Αποστολίδης & Σια Λτδ στην περιοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο +357-22490080 .

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας ενήλικο άτομο 18 ετών και άνω πρέπει να υπογράψει το έγγραφο παράδοσης. Η Μιχαήλ Αποστολίδης & Σια Λτδ   ακολουθεί τη μέθοδο "Think 25" που σημαίνει ότι αν το πρόσωπο που παραλαμβάνει την παραγγελία δείχνει να είναι νεαρότερης ηλικίας από 25 ετών, τότε θα του ζητηθεί να επιδείξει κάποιο επίσημο έγγραφο που να δηλώνει την ηλικία του. Εάν δεν έχει στη διάθεσή του ένα τέτοιο έγγραφο και δεν υπάρχει κανένας άλλος άνω των 18 ετών στη διεύθυνση παράδοσης, τότε τα εμπορεύματα δυνατόν να παρακρατηθούν από τον οδηγό. Εάν κατά τη στιγμή της παράδοσης δεν παρευρίσκεται κανένα πρόσωπο στην προσυμφωνημένη διεύθυνση για την παραλαβή της παραγγελίας, ο οδηγός θα αφήσει σημείωση για την απόπειρα παράδοσης και τότε καλείστε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ώστε να διευθετήσετε καινούρια ώρα παράδοσης (στοιχεία επικοινωνίας βλ. πιο κάτω).

Υπό τις περιστάσεις αυτές, εάν αναγκαστούμε να πραγματοποιήσουμε δεύτερο δρομολόγιο για την παράδοση των εμπορευμάτων δυνατόν να επιβληθεί επιπλέον χρέωση δεδομένου ότι η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε προσυμφωνημένο χρόνο.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των προϊόντων στο συμφωνηθέντα χρόνο, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη παράδοσης εν μέρει ή εν όλω εξαιτίας οποιωνδήποτε περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.

5.   Πολιτική επιστροφής

Ελπίζουμε να είστε ευχαριστημένοι με τις αγορές σας. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε είδος τότε είμαστε διατεθειμένοι να διευκολύνουμε τη διαδικασία επιστροφής στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με κάποιο προϊόν, μπορείτε να το επιστρέψετε στην Μιχαήλ Αποστολίδης & Σια Λτδ   με την αρχική του συσκευασία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας και θα σας επιστρέψουμε την αξία αγοράς του προϊόντος ή θα το αντικαταστήσουμε σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς.

Για να κάνετε μια επιστροφή απλά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.    Επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας
2.    Στείλτε μας email με το ID της παραγγελίας σας, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και εξηγήστε μας για ποιους λόγους επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν/τα προϊόντα.

Το έμπειρο προσωπικό μας θα εξετάσει τι αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας δώσει οδηγίες για το πώς να επιστρέψετε το προϊόν/τα προϊόντα.

Αυτό θα βοηθήσει στο να διευθετηθεί η επιστροφή σας το συντομότερο δυνατό.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε πως κατά την επιστροφή μιας παραγγελίας με σκοπό την επιστροφή χρημάτων, θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής εκτός και αν το λάθος οφείλεται σε μας. Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή σας, θα εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων με τον ανάλογο τρόπο πληρωμής της παραγγελίας.

Βεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να απορριφθεί για διάφορους λόγους όπως:

•    εάν καταστρέψατε την αρχική συσκευασία
•    εάν σπάσατε το αντικείμενο
•    εάν καταστρέψατε το αντικείμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο
•    κ.λπ.

Τα νομικά σας δικαιώματα δεν επηρεάζονται.

6.   Υπαναχώρηση και Ακύρωση παραγγελίας

Κατά τη διάρκεια και πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μέσω PayPal, θα έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε μέρος ή όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών σας χρησιμοποιώντας το κουμπί Διαγραφή/Delete το οποίο βρίσκεται δίπλα από κάθε προϊόν στο καλάθι αγορών σας. Θα μπορείτε επίσης να προσθέσετε επιπλέον προϊόντα ή να αλλάξετε την ποσότητα των προϊόντων στο καλάθι σας.
Για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβετε το προιόν μόνο με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης με τα στοιχεία της παραγγελίας σας στο τμήμα υποστήριξης μας, ζητώντας την ακύρωση της παραγγελίας σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μας το επιστρέψετε στην αρχική του κατάσταση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που ακυρώσατε την παραγγελία, χωρίς να έχει ανοιχτεί και με όλες τις σφραγίδες της συσκευασίας ανέπαφες και θα σας εκδώσουμε πιστωτικό σημείωμα ή πλήρη επιστροφή χρημάτων για την τιμή που καταβάλλατε για το προϊόν.7.   Πληρωμή

Μπορείτε να πληρώσετε με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα American Express, MasterCard ή Visa ή οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα Maestro ή Delta μέσω PayPal, του πιο αξιόπιστου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στον κόσμο. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας κρυπτογραφούνται ώστε να ελαχιστοποιείται η  πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης των στοιχείων της κάρτας. Η εντολή πληρωμής πρέπει να αποσταλεί κατά τη στιγμή καταχώρησης της παραγγελίας.

Η ευθύνη μας έναντι των πελατών μας σε σχέση με την καταχώρηση οποιασδήποτε παραγγελίας δεν υπερβαίνει τη συνολική αξία των εμπορευμάτων που περιέχονται στην παραγγελία.

8.   Γενικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι Διάθεσης Προϊόντων/Υπηρεσιών διέπονται από και συντάσσονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νόμος e-Commerce:  N156(I)/2004 και Τροποποιητικός Νόμος:  N97(I)/2007 και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται μόνον από τα Κυπριακά Δικαστήρια.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους Διάθεσης Προϊόντων κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ως μη νόμιμος, άκυρος ή ανεκτέλεστος, εν όλω ή εν μέρει, τότε δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων Διάθεσης Προϊόντων, οι οποίοι παραμένουν έγκυροι και εφαρμοστέοι στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

9.   Φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές

Παρακαλώ σημειώστε ότι η ρουμπρίκα “Φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές” στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει προϊόντα που σας προτείνουμε για πιο οικονομικές αγορές. Δεν είστε υποχρεωμένοι να επιλέξετε οποιοδήποτε από αυτά. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα, το μέγεθος, στα συστατικά και σε ιδιότητες που αφορούν στην υγεία ανάμεσα στα προτεινόμενα προϊόντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για ενδεικτικές τιμές.

Μετά την παράδοση της παραγγελίας σας μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, εάν θεωρείτε το εν λόγω προϊόν ως μη αποδεκτό.


10. Διαδικασία αποστολής της παραγγελίας

Οι υπηρεσίες της www.giataganas.eu κατάφεραν να εκμηδενίσουν τις αποστάσεις και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να κάνετε τα ψώνια σας από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου σας κι εμείς να σας τα φέρουμε στην πόρτα σας. Ακολουθήστε μόνο τα πιο κάτω απλά βήματα και πριν ακόμα το καταλάβετε η παραγγελία σας έχει ήδη φτάσει στην πόρτα σας.

α. Επιλέξτε από το Κυρίως Μενού την Κατηγορία Προϊόντων από την οποία θέλετε να αγοράσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στο Καλάθι». Το προϊόν που επιλέξατε μπήκε στο Καλάθι Αγορών.

β. Συνεχίστε τις αγορές σας ή επιλέξτε τρόπο αποστολής, αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και κάντε κλικ στο κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας», οπότε και θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα «Είσοδος Χρήστη». Εάν είστε ήδη μέλος του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος εισάγετε απλώς το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης• εναλλακτικά,  κάντε «Εγγραφή» σε αυτό το στάδιο. Η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη είναι εύκολη και παίρνει μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

γ. Προτού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας θα μπορείτε να εισέλθετε στο Λογαριασμό σας και να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε στα προσωπικά σας στοιχεία. Θα μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περιεχόμενο της παραγγελίας σας, δηλαδή να διαγράψετε ένα ή περισσότερα προϊόντα, να προσθέσετε προϊόντα ή να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα των προϊόντων όπως υποδεικνύεται στο Σημείο «Υπαναχώρηση και Ακύρωση Παραγγελίας».

δ. Τότε γίνεται άμεση ανακατεύθυνση στη σελίδα επιλογής Διεύθυνσης Αποστολής και αφού επιλέξετε την επιθυμητή διεύθυνση, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας».

ε. Φτάσατε σχεδόν στο τέλος. Κάντε έναν τελευταίο έλεγχο της παραγγελίας σας και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί «Προχωρήστε στην πληρωμή μέσω PayPal»• αφού γίνει αυτόματη ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα ασφαλείας της PayPal, θα εκτελέσετε την εντολή πληρωμής και εάν η πληρωμή σας είναι επιτυχής, το σύστημα θα σας επαναφέρει αυτόματα στη δική μας ιστοσελίδα. Θα παραλάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας και με την απόδειξη της πληρωμής σας. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να περιμένετε την άφιξη της παραγγελίας σας στην πόρτα του σπιτιού σας.
Το σύστημα θα αποθηκεύσει την παραγγελία σας στο Λογαριασμό σας έτσι ώστε όταν αργότερα εισέλθετε, θα μπορείτε να βρείτε και να παρακολουθήσετε τις προηγούμενες παραγγελίες σας.

Μπορείτε να αποστείλετε και να αναθεωρήσετε την παραγγελία σας είτε στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, κατά το στάδιο της πληρωμής θα γίνεται ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα ασφαλείας της PayPal, η οποία είναι διατυπωμένη στην Αγγλική.

11. Εποπτική Αρχή και Επαγγελματική Ένωση

Η Μιχαήλ Αποστολίδης & Σια Λτδ δεν εμπίπτει σε καμία εποπτική αρχή ή Επαγγελματική Ένωση.

12. Εξυπηρέτηση πελατών

Την υπηρεσία www.giataganas.eu Store διαχειρίζεται η Μιχαήλ Αποστολίδης & Σια Λτδ, στη διεύθυνση Λεωφόρος Νίκης 17Β, 1087, Λευκωσία – Κύπρος, Τ.Θ : 25575, 2080, Λευκωσία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών αποστέλλοντας το μήνυμά σας στο info@giataganas.eu ή καλέστε στο +357-22490080 , Δευτέρα - Παρασκευή από 8:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.

Μιχαήλ Αποστολίδης & Σια Λτδ
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας 13380, Αρ. Φ.Π.Α. 10013380F